Vederlagsfri fysioterapi

 

Vederlagsfri fysioterapi er simpelthen fysioterapi ”uden vederlag.”


D.v.s. gratis behandling eller/og træning med en fysioterapeut efter lægehenvisning, hvor lægen udtrykkelig har henvist til vederlagsfri fysioterapi og angivet hvilken gruppe patienten hører ind under i den sammenhæng.
For at være berettiget til vederlagsfri fysioterapi, skal man have en diagnose, der er omfattet af reglerne for ”Vederlagsfri fysioterapi”, man skal være så handicappet som følge af denne diagnose, at man ikke kan klare sig i eget hjem uden hjælp eller med hjælpeforanstaltninger i 24 timer og man skal forventes at have gavn af fysioterapi.


Visse patienter kan henvises til gratis træning på hold, og kun træning på hold, hvis de har en af de diagnoser, der er omfattet af ordningen, men ikke er voldsomt handicappede som følge af diagnosen, men må forventes at bliver dårligere fungerende, hvis de ikke får trænet.


For yderligere oplysninger se Sundhedsstyrelsens bestemmelser herom.

Sundhedsstyrrelsens regler