Et typisk behandlingsforløb


Alle patienter, såvel henviste som de, der kommer uden henvisning, vil i løbet af den første konsultation blive undersøgt af den fysioterapeut, de fortsat vil blive behandlet af.

080522 6039 1 150X150Ofte, men ikke altid, vil fysioterapeuten i samme seance indlede behandling.

Typisk vil patienten og fysioterapeuten aftale nærmere omkring kommende behandlinger, træning på klink, selvtræning, træning på hold eller andet.

Det er ikke til at sige på forhånd hvor mange behandlinger en given patient vil have behov for.