Hvorfor fysiurgisk træningscenter?


I mine år indenfor hospitalsvæsenet stødte jeg oftere og oftere på situationer, hvor patienter blev udskrevet, før de var reelt færdigbehandlede.

Rygpatienter, gigtpatienter og neurologiske patienter blev først og fremmest nusset om med varme pakninger og anden passiv behandling, hvis de overhovedet fik behandling.
…………………………………

Så i 1988 åbnede jeg dørene til Klinik for Fysioterapi/Fysiurgisk Træningscenter med fokus på forebyggelse, genoptræning og vedligeholdelse.
På dette tidspunkt var det ikke muligt at træne med tilskud på privatklinik, som det er i dag, men behovet for den superviserede træning og den omhyggelige efterbehandling var så stort, at klinikken hurtigt voksede til først dobbeltstørrelse og nu tredobbelt størrelse.

………………………………..

I dag, 25 år senere, er indstillingen fra såvel sygehuspersonale som hos læger og fysioterapeuter ude i primærsektoren, – og ikke mindst hos de bevilligende myndigheder, i langt højere grad positiv overfor aktiv genoptræning, – men selv i vore dage, som tanken om, at en patient helst skal hurtigst muligt hjem i eget hjem, har bredt sig, kan det ikke undgås, at patienter til tider udskrives, før deres genoptræningspotentiale er fuldt udnyttet.

Samtidig er vores viden om, at patienter med endda svære hjerneskader kan have glæde af træning selv længe efter, skaden er sket, blevet mere udbredt.
Dette gælder også medfødte hjerneskader.
Ligesom vi i dag tager højde for de sekundære problemer f.eks. patienter med såkaldt Cerebral Parese kan få.
Som man har et Post Polio Syndrom, taler vi også i dag om et Post Cerebral Parese Syndrom.
Sclerosepatienterne skal træne for at holde deres færdigheder ved lige, og meget spastiske patienter skal jævnligt have deres spastiske muskler udspændt og afspændt, men også have de muskler, det er muligt at træne med, optrænet.

Idrætsfolk på alle niveauer vil gerne ”på banen” igen næsten før skaden er sket, og ældre mennesker vil gerne have en velfungerende krop, så længe som overhovedet muligt.
IT-folket og håndværkerne specialisere sig mere og mere, hvorfor deres arbejdsstillinger og –opgaver bliver mere og mere ensidige og unuancerede. Følgerne af det er mange overbelastningsskader.

Derfor et ”Fysiurgisk Træningscenter”.